Generalforsamling

Kære Gardere. Vi håber på at sommeren har løst alle problemerne med Corona pandemien, derfor har vi planlagt generalforsamling.

Indkaldelse og dagsorden:

  1. Formanden aflægger beretning
  2. Næstformand/Kasserer aflægger regnskab
  3. Fastsættelse af kontingent for 2022
  4. Formanden for skydeudvalget aflægger beretning
  5. Forslag fra medlemmer
  6. Valg af formand
  7. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af bestyrelsessuppleant/er – Valg af revisor og suppleant
  9. Valg af fanebærer og stedfortræder

Det er samtidig også aftenen, hvor nye medlemmer og jer, der har haft rundt jubilæum i foreningen, kan få udleveret forenings-/årstegn.

Der bydes på 3 flotte stk. smørrebrød, en øl og en snaps, kaffe/kage for kun 135.- kr.
Betaling for mad og drikkevarer til bank nr. 1551 konto 3161028487.

Tilmelding til Jørgen Skov Andersen, joergen@skovandersen.dk, 20902800 eller Freddy Wilson, freddywilson@outlook.dk, 21684931 senest mandag den 16. august.

Alle er velkommen til generalforsamlingen, ønsker man ikke spisning, er det efter kl. 19 uden tilmelding.

Vi glæder os til at se jer alle

Bestyrelsen