Generalforsamling 2023

Nordre Birks Garderforening 

Generalforsamling. Tirsdag den 21. februar Kl. 18.00       2023

Hermed indkaldelse og dagsorden til Nordre Birks Garderforenings generalforsamling.

Følgende bliver sendt på mail til de af jer, som vi har en mailadresse på.

Kl. 18.00 serveres der 3 stk. lækkert smørrebrød, 1 øl eller vand, 1 snaps og kaffe for kun 135 kr. Der er tilmelding til Freddy Wilson på 21 68 49 31 helst mail: freddywilson@outlook.dk eller Jørgen Skov Andersen på 20 90 28 00 helst mail: joergen@skovandersen.dk senest tirsdag 14. februar. Betaling for mad og drikkevarer til bank nr. 1551 konto 3161028487. Husk at skrive hvem betalingen kommer fra.  Forenings- og hæderstegn bæres denne aften.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er meget velkommen.

Ønsker man ikke spisning, er det efter kl. 19.

Vi glæder os til at se alle i:

Cafe Ny Holte Port,  Øverødvej 19, 2840 Holte.

Dagsorden

Velkomst v/formand Lars Rønne

Valg af dirigent

Formanden aflægger beretning

Næstformand/Kassereren aflægger regnskab

Formand for Skydeudvalget aflægger beretning

Forslag fra medlemmerne

Eventuelt

Valg af bestyrelse:

På valg er:

Formand Lars Rønne – ønsker ikke genvalg

Best. medl. Freddy Wilson – villig til genvalg for 2 år.

Best. medl. Keld Flittner – villig til genvalg for 2 år.

Best. Medl. Jørgen Brandhøj- villig til genvalg for 1 år.

Endvidere vælges: Best. Suppleanter.

Skydeformand – Fanebærer og Reservefanebærer.

Revisor –  Revisor suppleant.

Der kan med fordel vælges 1 eller 2 flere suppleanter til bestyrelsen.

 

Ps. Vi er en aldrende bestyrelse, og vi vil meget gerne have flere af jer til at meldesig til bestyrelsesarbejdet, så vi nu eller til næste år kan vælge yngre kræfter.

 

Efter generalforsamlingen, har vi et unikt foredrag med titlen:  

Kold krig – og gasudslip

Et aktuelt foredrag om Østersøen som en sikkerhedstrussel mod Danmark – og den hemmelige krig.

Danmarks beliggenhed som Østersøens Lås har gennem århundreder været – og er stadig et sikkerhedsproblem for kongeriget Danmark. Med englænderne, nederlænderne og amerikanerne i vest – og russerne, svenskerne, hansestæderne og tyskerne i øst – ligger Danmark i en udsat position.

Foredragsholderen Niels Jensen har en fortid som taktisk efterretningsofficer i det danske forsvar og mangeårig journalist og forfatter. Med udgangspunkt i den historiske stadige trussel mod Danmark som ”dørvogter” ved de danske stræder Øresund, Storebælt og Lillebælt har han udarbejdet foredraget ”Kold krig – og gasudslip” – Østersøen som sikkerhedspolitisk brændpunkt. Foredraget bygger på en del hidtil hemmelig holdt materiale fra Central Intelligence Agency, Forsvarets Efterretningstjeneste og kilder i Sverige og Baltikum. Vi glæder os til at se alle i:

Cafe Ny Holte Port Øverødvej 19, 2840 Holte.

 

 

Dato/klokkeslæt
21-02-2023, tirs, 18:00 - 22:15

Lokation
Cafe Ny Holte Port