Velkommen

Sorgenfri Slot

Hermed indkaldelse til Generalforsamling den 24. august 2021

Kære Gardere. Vi har en aldrende bestyrelse og derfor mener vi, der skal yngre kræfter til på nogle af posterne og man opfordres til at melde sig under fanerne. Man må meget gerne kontakte formanden/næstformanden, hvis man har interesse. Læs mere om generalforsamlingen og dagsordenen her.

Med Garderhilsen
Bestyrelsen i Nordre Birks Garderforening