Indmeldelse

Har du lyst til at blive meldt ind?

Nordre Birks Garderforening er åben for alle med positiv interesse for Den Kongelige Livgarde. Personer der ikke har gjort tjeneste ved Den kongelige Livgarde kan optages som særlige medlemmer. Ndr. Birks Garderforening har lokale på Sorgenfri Slot oven over den gamle vagtstue.

Som medlem af Nordre Birks Garderforening:

 • Bliver du medlem af et netværk på ca. 12.000 tidligere gardere fordelt på 69 foreninger i Danmark og 9 foreninger i udlandet i USA, Canada, Australien, Storbritannien og Singapore.
 • Du modtager Garderbladet 11 gange årligt
 • Du har indflydelse på arrangementer der skal laves i Nordre Birks Garderforenings regi.
 • Du kan deltage i arrangementer der er arrangeret af de 78 Garderforeninger.
 • Du kan deltage i det årlige repræsentantskabsmøde der afholdes i juni måned med tilhørende gallafest.
 • Du kan deltage i skydninger arrangeret af Garderforeningerne.

I Nordre Birks Garderforening har vi følgende faste arrangementer:

 • Bankospil i januar
 • Generalforsamling i februar
 • Fugleskydning i september
 • Stiftelsesfest i oktober/november
 • Julestue i december
 • Skydning i ulige uger om mandagen indendørs.
 • Derudover bliver der løbende tilbudt en række spændende arrangementer hver måned

Kontingent for medslemskab af Nordre Birks Garderforening er kr. 350,- pr. år. med tilmelding til PBS. Kontingentet bliver opkrævet i november.

Vi håber at se dig i foreningen – på gensyn.

Klik her for indmeldelse