Skytterne

Skydning 2022 I det nye år starter skydningen mandag den 10. januar og da det er første skydedag i måneden er vores damer også velkommen. Der skydes som sædvanlig om mandagen i lige uger fra 16,00 til 19,00.

Trekantskydning: Onsdag den 19 januar skal vi reservere aftenen til at skyde mod Københavns og Søndre Birks Skyttelaug. Nærmere informationer vil tilgå.