Generalforsamling

Kære Gardere

Hermed indkaldelse til Generalforsamlingen den 24. august 2021

Vi har en aldrende bestyrelse og derfor mener vi, der skal yngre kræfter til på nogle af posterne og man opfordres til at melde sig under fanerne. Man må meget gerne kontakte Formanden/næstformanden for en snak om hvad det indebærer at være i bestyrelsen, hvor der holdes 3 – 4 aftenmøder om året.

På Generalforsamlingen den 24. august skal der udover valg/genvalg af formand, vælges/genvælges 3 bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen til foråret den 22. februar skal der yderligere vælges/genvælges 3 bestyrelsesmedlemmer. – dvs. at indenfor ½ år er hele 7 bestyrelsesposter (HELE BESTYRELSEN) på valg.

Der er derfor store muligheder for at være med til at bestemme foreningens virke fremover. 

Dagsorden til Generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Næstformand/Kasserer aflægger regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for 2022
 5. Formanden for skydeudvalget aflægger beretning
 6. Forslag fra medlemmer
 7. På valg er :
  1. Valg/genvalg af formand: Lars Rønne
  2. Valg/genvalg af 2 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
   1. Freddy Wilson
   2. Keld Flittner
   3. Jørgen Brandhøj for 1 år.
  3. Valg af bestyrelsessuppleant/er:
   1. Carsten Brandhøj modtager genvalg
  4. Valg af revisor og suppleant
  5. Valg af fanebærer og stedfortræder
 8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen fortsætter vi aftenen

Det er samtidig også aftenen, hvor nye medlemmer og jer, der har haft rundt jubilæum i foreningen, kan få udleveret forenings-/årstegn. Der bydes på 3 flotte stk. smørrebrød, en øl og en snaps, kaffe/kage for kun 135.- kr.

Betaling for mad og drikkevarer til bank nr. 1551 konto 3161028487.

Tilmelding til Jørgen Skov Andersen, joergen@skovandersen.dk, 20 90 28 00 eller Freddy Wilson, freddywilson@outlook.dk, 21 68 49 31, senest torsdag den 18 august.

Alle er velkommen til ovennævnte møder, ønsker man ikke spisning, er det efter kl. 19 men vi vil meget gerne have jeres tilmelding.

Vi glæder os til at se jer alle i: Cafe Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte, tirsdag d. 24.  august kl. 18.00

Bestyrelsen består i dag af:

Mange Garderhilsner

Bestyrelsen

Dato/klokkeslæt
24-08-2021, tirs, 18:00 - 22:00

Lokation
Cafe Ny Holte Port