Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 21. februar. Der var mødt 23 medlemmer op til en hyggelig aften. Lars Rønne ønskede ikke genvalg og udtrådte af bestyrelsen efter at have været formand siden 2014. Han blev hædret for sine år som formand ved at modtage klapsalve og en Plakette med stort DG mærke og en plade med Inskriptionen ”Lars Rønne Formand 2014 til 2023”.

Freddy Wilson og Keld Flittner blev genvalgt for en 2 årig periode. Da der ikke var nogle af de fremmødte, der ville stille op som formand, blev det sådan, at vores næstformand Jørgen Skov Andersen meldte sig som midlertidig formand. Vi modtager gerne henvendelse fra et medlem, der er interesseret i at være formand for foreningen.

Efter generalforsamlingen havde vi et unikt foredrag med titlen ”Kold krig – og gasudslip”. Et aktuelt foredrag om Østersøen som en sikkerhedstrussel mod Danmark – og den hemmelige krig. Det var et rigtigt spændende foredrag af journalist og forfatter Niels Jensen der også er medlem af foreningen.