Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen den 24. august 2021 afholdt i Cafe Ny Holte Port,

Formand Lars Rønne bød velkommen. Kongesangen blev afsunget derefter Dronningens skål.

Formanden Lars Rønne aflagde beretning som blev godkendt.

Kasseren Jørgen Skov Andersen gennemgik regnskabet som blev godkendt.

Kontingentet i 2022 er stadig 350 kr. pr. år.

Skyde udvalgets formand Freddy Wilson aflagde en meget kort beretning fordi skydningen havde været lukket pga. Corona. Meldte dog at skydning begynder 6. september og Fugleskydning den 20 september håber at mange vil møde op igen!

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer.

Eventuelt.

Jørgen Skov Andersen  bad om ikke der var nogle der ville stille op til bestyrelsen om ikke andet så som ” føl ” for at se hvordan det er.

VALG: 2021 på valg var:

Formand Lars Rønne      GENVALGT  2 år.

Freddy Wilson                GENVALGT  2 år.

Keld Flittner                   GENVALGT 2 år.

Jørgen Brandhøj             GENVALGT 1 år.

Valg af kasserer

Jørgen Skov Andersen     Blev valgt for et år (resten af perioden)

Valg af bestyrelsessuppleant:

Carsten Brandhøj             GENVALGT  1 år.

Valg af Revisor:

Jesper Kamp Nielsen        GENVALGT lige år.

Christen Duus Andersen   GENVALGT ulige år.

Valg af revisorsuppleant.

Palle Beck Thomsen           GENVALGT 1 år.

Valg af fanebærer.

Jørgen Skov Andersen        GENVALGT  1 år.

Valg af Reservefanebærer.

Freddy Wilson                     GENVALGT  1 år.