Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 21. februar. Der var mødt 23 medlemmer op til en hyggelig aften. Lars Rønne ønskede ikke genvalg og udtrådte af bestyrelsen efter at have været formand siden 2014. Han blev hædret for sine år som formand ved at modtage klapsalve og en Plakette med stort DG mærke og en plade med Inskriptionen ”Lars Rønne Formand 2014 til 2023”.

Freddy Wilson og Keld Flittner blev genvalgt for en 2 årig periode. Da der ikke var nogle af de fremmødte, der ville stille op som formand, blev det sådan, at vores næstformand Jørgen Skov Andersen meldte sig som midlertidig formand. Vi modtager gerne henvendelse fra et medlem, der er interesseret i at være formand for foreningen.

Efter generalforsamlingen havde vi et unikt foredrag med titlen ”Kold krig – og gasudslip”. Et aktuelt foredrag om Østersøen som en sikkerhedstrussel mod Danmark – og den hemmelige krig. Det var et rigtigt spændende foredrag af journalist og forfatter Niels Jensen der også er medlem af foreningen.

80 års Jubilæum

Formand Lars Rønnes velkomsttale.

Formand Lars Rønnes tale:

Først – Velkommen til vores æresmedlem:  Jørgen Skov Andersen

velkommen til   Mads Rahbek og Jens Crone

og rigtig hjerteligt velkommen til alle.

Nordre Birks Garderforening blev ”født” Præcis i dag for 960 måneder siden.

Det foregik i en meget mørk tid af Danmarkshistorien, hvor 38 driftige gardere stiftede vores forening.

Det var onsdag den 19. november, på en i øvrigt en helt usædvanlig kold og mørk dag.

Danmark var Besat med Udgangsforbud  –  Mørklægning  og  Spærretid   m.m.

og netop fra den 19. november, skulle der fremover være begrænsning af serveringen på restauranter og indførsel af en Ugentlig ”Kødløs dag”  –  ligesom det også blev påbudt, at der nu skulle blandes ler i håndsæbe.

Og så var der en arbejdsløshed på hele 36 %            –          Jeg gentager lige, en arbejdsløshed på 36 %

Det må have været en meget hård tid for danskerne i Krigsårene.

Og her et par andre ting der skete på dagen  den 19. november.

Klokken 15.00, Blev en sporvogn linje 16 ramt af en betonkanon, og klokken 17.07, sejlede det tyske dampskib Helgoland ind i det danske dampskib Birthe, som i tåge, lå for anker i kanten af den minestrøgne rute i Femern Bælt

Den 19. november, var også dagen hvor den Britisk efterretningstjeneste på Bletchley Park bryder de Tyske spion-koder efter at have fanget Enigma-maskinen ombord på vejrskibet München.

og dagen hvor Britiske enheder erobrede Sidi Rezegh ved Tobruk.

Det var det i øvrigt også den dag hvor Orson Welles, havde præmiere med sin film Citizen Kane.

og så lige, ikke at forglemme, var det også her kun 16 dage efter at vi stiftede vores forening, at Japanske flyvere, søndag den 7. dec. angreb Hawaii.

Jeg kunne nu begynde at fortælle lidt om hvordan vores forening har det PT –

men det kan I læse om I garderbladet eller på vores generalforsamling.

Jeg vil i stedet blive i fortiden, hvor vores forening havde det svært i et besat Danmark, og hvor det blev mere og mere svært at afholde aktiviteter.

I 1943 hvor foreningen havde 150 medlemmer, voksede modstanden mod den tyske besættelse, og mange af medlemmerne gik derfor ind i modstandskampen.

Blandt andet oprettede foreningen, en særlig modstandsgruppe på 60 mand, der blev indrulleret i Slotsholms – Detachementet.

Det gjaldt for eksempel også for daværende officiant Peter Høg

der senere, i 1982, blev Formand her i foreningen.

Efter besættelsen, hvor alle troede på en ny fremtid i fred, fik vi som bekendt Cuba Krisen, hvor vi var meget – meget tæt på at få en ny verdenskrig.

Det var også der jeg igen fik bekræftet, at Frihed og Fred skal følges ad.

To uadskillelige ord – Frihed og Fred – betegner noget alle vi gardere skal værne om.

også i vores egen tid med Sjælsmark – Sandholm – Høvelte

En mur mod øst  –  Den Kolde Krig.

og hvor vi også lige nu, har en aggressiv Putin i vores baghave.

Det var alt sammen her bare for at vi ikke skal glemme, hvad det er vi og foreningen er rundet af.

Men nu – efter 1½ år med Corona nedlukning – er vi samlet her i aften hvor der er

                                                                                                                     linet op til fest.

Damerne er i smukke kjoler, og jeg er sikker på at alle her har taget det gode humør med, så vi nok skal få en rigtig god fødselsdagsfest i aften.

Vi skal uddele jubilæumstegn til nogle gardere med mange år i foreningen – uddele et par skydepokalerog kåre årets Fuglekonge.

Vi skal spise dejlig mad og drikke gode vine. Vi skal høre god musik og måske en svingom.

Vi skal, kort sagt, på festlig vis fejre at vores forening i dag er blevet 80 år.

Endnu engang velkommen

Lars Rønne

Fugleskydning 2021

I 2021 afholdt vi den årlige Fugleskydning mandag den 20. september. Det var et hyggeligt arrangement med et meget fint fremmøde.

Titlerne fordelte sig som følger:

  • Fuglekonge: Ebbe Jönsson
  • Fugledronning: Grete Rønne

Skyttelauget takker for den gode stemning og aktive deltagelse

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen den 24. august 2021 afholdt i Cafe Ny Holte Port,

Formand Lars Rønne bød velkommen. Kongesangen blev afsunget derefter Dronningens skål.

Formanden Lars Rønne aflagde beretning som blev godkendt.

Kasseren Jørgen Skov Andersen gennemgik regnskabet som blev godkendt.

Kontingentet i 2022 er stadig 350 kr. pr. år.

Skyde udvalgets formand Freddy Wilson aflagde en meget kort beretning fordi skydningen havde været lukket pga. Corona. Meldte dog at skydning begynder 6. september og Fugleskydning den 20 september håber at mange vil møde op igen!

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer.

Eventuelt.

Jørgen Skov Andersen  bad om ikke der var nogle der ville stille op til bestyrelsen om ikke andet så som ” føl ” for at se hvordan det er.

VALG: 2021 på valg var:

Formand Lars Rønne      GENVALGT  2 år.

Freddy Wilson                GENVALGT  2 år.

Keld Flittner                   GENVALGT 2 år.

Jørgen Brandhøj             GENVALGT 1 år.

Valg af kasserer

Jørgen Skov Andersen     Blev valgt for et år (resten af perioden)

Valg af bestyrelsessuppleant:

Carsten Brandhøj             GENVALGT  1 år.

Valg af Revisor:

Jesper Kamp Nielsen        GENVALGT lige år.

Christen Duus Andersen   GENVALGT ulige år.

Valg af revisorsuppleant.

Palle Beck Thomsen           GENVALGT 1 år.

Valg af fanebærer.

Jørgen Skov Andersen        GENVALGT  1 år.

Valg af Reservefanebærer.

Freddy Wilson                     GENVALGT  1 år.